وبلاگ رسمی پیام‌رسان گپ

فارسی

محتواهای با تگ «نسخه اندروید»

نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(8.7.8)
نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(8.6.7)
انتشار نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(8.2.9)
انتشار نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(7.8.2)
انتشار نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(7.6)
 انتشار نسخه جدید اندروید پیام رسان گپ(7.4.1)
انتشار نسخه جدید پیام رسان گپ(7.0)
نسخه جدید پیام رسان گپ (6.7)ویژه اندروید منتشر شد
نسخه جدید پیام رسان گپ (6.2) ویژه اندروید منتشر شد