شهریور پر از جایزه در سرویس های “دنیای گپ”

هشت بازی و مسابقه جدید و هیجان انگیز در جشنواره ” شهریور پر از جایزه ” گپ

هم از بازی ها لذت ببرید – هم رقابت کنید – هم جایزه بگیرید

لیست بازی ها و مسابقات :

1) بازی « ایکیوسان »
gap.im/Ikkyu_san

2) بازی « ورود ممنوع »
gap.im/noentry

3) بازی « مستطیل سبز »
gap.im/green_rectangle

4) بازی « این ستاره کیه »
gap.im/actor

5) بازی « غلط ننویسیم »
gap.im/write_false

6) بازی « ریاضی دان باهوش »
gap.im/mathematician

7) مسابقه « سینمایی »
gap.im/cinema_match

8) بازی « کارآگاه باهوش »
gap.im/detective

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.

Site Footer