سلفی، امکانی جدید در پیام رسان گپ

به منظور سهولت ارسال تصویر شخصی برای مخاطبین در یک گروه کاربری در پیام رسان گپ، امکان درج تصویر سلفی فراهم شده است.

با انتشار نسخه جدید گپ افزار می توانید از این امکان بهره مند شوید.

جهت دریافت نسخه گپ می توانید به آدرس www.gapafzar.com مراجعه نمایید.

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.

Site Footer