ارسال فایل در پیام رسان گپ

sendfilebigاز امکانات ارزشمند نرم افزار پیام رسان گپ، ارسال فایل را می توان برشمرد. زمانی که شما نیاز دارید تا فایل اصلی یک تصویر یا یک متن یا … را به سایر دوستان یا گروه های چت که در ارتباط هستید ارسال کنید می توانید از این قابلیت نرم افزار گپ بهره ببرید.

برای دانلود گپ می توانید از آدرس www.gapafzar.com اپلیکیشن مورد نظر را دریافت نموده و یا از نسخه وب پیام رسانی ایرانی گپ  استفاده کنید.

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.

Site Footer